We hebben het druk

class 1991 (1)

In de waan van de dag

De intentie is goed, de wensen zijn helder. We willen preventief zijn en beschikbaar in de wijk, dicht bij de bewoners. Het doel van de vele organisaties en initiatieven is gelijkgezind en we spreken in grote lijnen dezelfde taal als we het over onze doelen hebben. De nuances verschillen, maar dat is onontkoombaar bij organisaties, vrijwilligers en professionals die vanuit een eigen identiteit en referentiekader denken en handelen.

Lees verder op:

https://ervaringswerkercom.blog/we-hebben-het-druk/

Dagje zorg praktijk

Balloon Festival

Een bezoek aan de psychiater. Tijd om medicatie af te bouwen. Dat willen we met zorg en beleid doen uiteraard. En in goed overleg. Omdat de klant de medicatie voorgeschreven krijgt van deze psychiater wordt samen besloten de afbouw geleidelijk aan te doen. Momenteel gebruikt zij twee tabletten per dag en een directe halvering zou te snel zijn. Dus een kwart halvering is beter als start, maar dat vraagt om een ander soort tablet. De huidige vorm kan niet doormidden gebroken worden.

Lees verder op:

https://ervaringswerkercom.blog/dagje-zorg-praktijk/