Terug naar de basis

Leveren we in op ervaringsdeskundigheid_Als het aan mij ligt niet.Geloven we er nog in_

Ervaringsdeskundigheid

De drie pijlers van HEE, te vinden via: https://www.hee-team.nl/informatie-over-hee/hee-drie-pijlers , zijn wat mij betreft nog steeds een leidend principe in het werken vanuit ervaringsdeskundigheid. Er is bovendien veel informatie te vinden hierover op: https://www.movisie.nl/ , zoek op trefwoord ervaringsdeskundigheid . Ondertussen zijn er veel ontwikkelingen gaande en sommige vind ik positief, maar andere eerder zorgwekkend.

Lees verder op:

https://ervaringswerkercom.blog/terug-naar-de-basis/

 

 

 

 

Onzichtbaar

onzichtbaar

Verwarde personen

Er is een absolute hype gaande rond het thema ‘verwarde personen’. Mensen met verward gedrag, wat dit dan ook moge betekenen, zijn onder de aandacht en er wordt op veel gebieden nagedacht, besproken en aangepakt hoe met deze mensen omgesprongen zal moeten worden. De belangen die hierachter spelen zijn verschillend, maar men is het er wel over eens dat we tot nu toe te kort schieten in passende zorg voor mensen die in de war raken en in de maatschappij geen aansluiting vinden. Veelal zijn de aanleidingen wel te vinden binnen situaties van ‘lastig’ en onaangepast gedrag, overlast en onbegrip, wanhoop van familie en netwerk en vaak ook van de persoon zelf. Opvallend is wel, wat ik tenminste concludeer, dat het bijna altijd gaat over zichtbaar, externaliserend schadelijk gedrag, voortkomend uit psychische problemen. Ik vind dat plaatje te eenzijdig.

Lees verder op:

https://ervaringswerkercom.blog/onzichtbaar/

 

De schaamte voorbij

De schaamte voorbij

Wat maakt toch dat men zich vaak nog zo schaamt voor kwetsbaarheid, anders zijn en moeite heeft met mee kunnen komen in andermans verwachtingen? Hoe komt het dat men het vaak  zo moeilijk vindt om hulp te vragen of toe te geven dat men het soms best wel moeilijk heeft? Als het goed gaat en de zon schijnt in ons leven, gaan we naar buiten, komen we onder de mensen en laten we zien hoe krachtig we zijn. Maar veel, te veel mensen verstoppen zich, maken zich geheel onzichtbaar op momenten dat het leven tegen zit, de kracht ontbreekt en men zich niet productief of waardevol vindt.

Lees verder op:

https://ervaringswerkercom.blog/de-schaamte-voorbij/

Integriteit en eigenheid

Jekrachtigezelf

 

Integriteit

Onderweg tijdens je ervaringen, ontmoetingen en beschouwingen kom je in aanraking met jezelf en datgene waar je voor staat, waar je in gelooft. Datgene wat je raakt in positieve of negatieve zin, maakt je bewust van wie je bent. Je hebt vaak anderen nodig om dat te ontdekken; zij zijn de spiegels van je ziel. Je ervaart waar het zuiver is en waar het wringt, de puurheid en de dissonantie. Dat is waar je ruimte kunt vinden voor het behouden van je integriteit.

Lees verder op:

https://ervaringswerkercom.blog/integriteit-en-eigenheid/