Impasse

De waarde van kennis over ontwrichting en herstel is te prefereren boven kennis van methodisch werken. Of niet_

Ervaringsdeskundigheid in impasse

Er zijn veel ontwikkelingen gaande in het verstevigen van de professionele – zeg: betaalde- positie van ervaringsdeskundigen binnen de GGz, verslavingszorg en het sociale domein. Voor hen die zich uiteindelijk in het werkveld willen inzetten en los willen komen van de positie in een uitkering en ook financiële waardering willen voor hun inzet. Een officieel ingebedde functie binnen een organisatie met beschrijving en randvoorwaarden.

Lees verder op:

https://ervaringswerkercom.blog/impasse/