Voorbij de diagnoses

Diagnoses

Duo voorlichting

We hadden gisteren een bijzondere ochtend met duale voorlichtingen over de psychische aandoeningen Psychose, Angststoornis en Depressie. Duaal wil zeggen dat we dit als ervaringswerkers in een duo deden met eindjaarstudenten Toegepaste Psychologie, onze toekomstige professionals dus, waarbij de rol van theoretische uitleg bij deze ambassadeurs lag en de rol van de ervaringskennis en deskundigheid bij de ervaringswerkers.

Lees verder op:

https://wordpress.com/page/ervaringswerkercom.blog/2018

 

 

We hebben het druk

class 1991 (1)

In de waan van de dag

De intentie is goed, de wensen zijn helder. We willen preventief zijn en beschikbaar in de wijk, dicht bij de bewoners. Het doel van de vele organisaties en initiatieven is gelijkgezind en we spreken in grote lijnen dezelfde taal als we het over onze doelen hebben. De nuances verschillen, maar dat is onontkoombaar bij organisaties, vrijwilligers en professionals die vanuit een eigen identiteit en referentiekader denken en handelen.

Lees verder op:

https://ervaringswerkercom.blog/we-hebben-het-druk/