Herstelondersteuning zonder protocol

herstelondersteuning

Herstelondersteuning

Als we praten over en werken vanuit het principe van herstelondersteuning gaan we er vanuit dat we het proces van degene waar we naast staan vrij helpen ontwikkelen. We zitten erbij en steunen waar mogelijk dat ontwikkelingsproces. Als je een groep faciliteert waar samen gewerkt wordt aan herstel bied je ruimte aan de persoonlijke fasen waarin de leden zitten en creëer je zo’n sfeer van veiligheid dat men kan groeien. Vanuit onze kennis en ervaring zijn we beschikbaar en present; we bieden met behulp van een programma of concept een aantal bijeenkomsten waarbinnen gewerkt kan worden aan het eigen herstelproces. Herstelgroepen zijn gebaseerd op een vooropgesteld plan of idee, vaak vanuit methodieken die evident based zijn, zoals ze dat noemen.

Lees verder op:

https://ervaringswerkercom.blog/herstelondersteuning-zonder-protocol/

Voorbij de diagnoses

Diagnoses

Duo voorlichting

We hadden gisteren een bijzondere ochtend met duale voorlichtingen over de psychische aandoeningen Psychose, Angststoornis en Depressie. Duaal wil zeggen dat we dit als ervaringswerkers in een duo deden met eindjaarstudenten Toegepaste Psychologie, onze toekomstige professionals dus, waarbij de rol van theoretische uitleg bij deze ambassadeurs lag en de rol van de ervaringskennis en deskundigheid bij de ervaringswerkers.

Lees verder op:

https://ervaringswerkercom.blog/voorbij-de-diagnoses/

 

 

We hebben het druk

class 1991 (1)

In de waan van de dag

De intentie is goed, de wensen zijn helder. We willen preventief zijn en beschikbaar in de wijk, dicht bij de bewoners. Het doel van de vele organisaties en initiatieven is gelijkgezind en we spreken in grote lijnen dezelfde taal als we het over onze doelen hebben. De nuances verschillen, maar dat is onontkoombaar bij organisaties, vrijwilligers en professionals die vanuit een eigen identiteit en referentiekader denken en handelen.

Lees verder op:

https://ervaringswerkercom.blog/we-hebben-het-druk/