Terug naar de basis

Leveren we in op ervaringsdeskundigheid_Als het aan mij ligt niet.Geloven we er nog in_

Ervaringsdeskundigheid

De drie pijlers van HEE, te vinden via:

https://www.hee-team.nl/informatie-over-hee/hee-drie-pijlers

zijn wat mij betreft nog steeds een leidend principe in het werken vanuit ervaringsdeskundigheid. Er is bovendien veel informatie te vinden hierover op: https://www.movisie.nl/ , zoek op trefwoord ervaringsdeskundigheid . Ondertussen zijn er veel ontwikkelingen gaande en sommige vind ik positief, maar andere eerder zorgwekkend.

Lees verder op:

https://ervaringswerkercom.blog/terug-naar-de-basis/