Integriteit en eigenheid

Jekrachtigezelf

 

Integriteit

Onderweg tijdens je ervaringen, ontmoetingen en beschouwingen kom je in aanraking met jezelf en datgene waar je voor staat, waar je in gelooft. Datgene wat je raakt in positieve of negatieve zin, maakt je bewust van wie je bent. Je hebt vaak anderen nodig om dat te ontdekken; zij zijn de spiegels van je ziel. Je ervaart waar het zuiver is en waar het wringt, de puurheid en de dissonantie. Dat is waar je ruimte kunt vinden voor het behouden van je integriteit.

Lees verder op:

https://ervaringswerkercom.blog/integriteit-en-eigenheid/