Samenwerken

samenwerking

Vragen

Waar je ook werkzaam bent als ervaringswerker of reguliere professional in het sociale domein, je kunt het niet alleen. De dagelijkse praktijk roept vragen op die slechts deels binnen je eigen organisatie kunnen worden ondervangen. Het is goed om te erkennen dat je niet alle antwoorden weet en ook zoekende bent in wat werkt. Het is inherent aan de periode waarin we leven en werkzaam zijn.

Lees de blog verder op:

https://ervaringswerkercom.blog/samenwerken

 

Stigma 2

Stigma

Deze week heb ik de training HOP gevolgd als deelnemer en facilitator in Amersfoort, via Samen Sterk Zonder Stigma. De HOP komt uit Amerika en de oorspronkelijke informatie hierover kun je vinden op de website http://comingoutproudprogram.org/ . De conclusie uit onderzoek waarop deze HOP gebaseerd is laat zien dat we nog heel veel stigmatiseren en dan met name over onszelf.

Lees verder op:

https://ervaringswerkercom.blog/stigma-2

Kennismaken voorbij het verschil

Show Your

Anders zijn

Door onze ontwikkeling heen als mens zijn ontstaat bij de meeste van ons de behoefte om onszelf te onderscheiden van de ander, om onszelf in een vorm te gieten waar we anders in zijn. Want we hebben zeker een bepaalde angst teveel te gaan lijken op alle anderen. We willen bijzonder zijn. Dat zullen we niet allemaal even duidelijk tentoonspreiden of toegeven aan onszelf, maar we vinden dat wel van belang.

Lees verder op:

https://ervaringswerkercom.blog/kennismaken-voorbij-het-verschil